Pferde & Mulis Patenschaft pro Monat

sFr   /    Euro    100.--

Esel Patenschaft pro Monat

sFr   /    Euro        70.--

Name: Milan

 Im Center seit: 2017

Geschlecht: Wallach

Art: Pferd


Name: Donna

 Im Center seit: 2021

Geschlecht: Stute

Art: Pferd


 Name: Luli

 Im Center seit: 2018

Geschlecht: Wallach

Art: Pferd


Name: Solidari   (vorne)

 Im Center seit: 2022

Geschlecht: Wallach

Art: PferdName: Eleonesa (hinten)

 Im Center seit: 2022

Geschlecht: Stute

Art: Pferd

Name: Calypso

Im Center seit: 2024

Geschlecht: Wallach

Art: Pferd

Name: Tristan

 Im Center seit: 2020

Geschlecht: Wallach

Art: Pferd

Name: Ara

Im Center seit: 2023

Geschlecht: Stute

Art: PferdName: Xena

 Im Center seit: 2020

Geschlecht: Stute

Art: Muli


Name: Negrito

 Im Center seit: 2015

Geschlecht: Wallach

Art: Esel


Name: Sibille

 Im Center seit: 2017

Geschlecht: Stute

Art: Esel


Name: Zara

 Im Center seit: 2017

Geschlecht: Stute

Art: Pferd


Name: Cleopatra

 Im Center seit: 2022

Geschlecht: Stute

Art: Esel


Name: Grisi

 Im Center seit: 2022

Geschlecht: Stute

Art: Esel


Name: Ulysses

 Im Center seit: 2018

Geschlecht: Stute

Art: Muli


Name: Horst

Im Center seit: 2023

Geschlecht: Wallach

Art: Pferd


Name: Kenny

 Im Center seit: 2022

Geschlecht: Wallach

Art: Esel


Name: Lady

 Im Center seit: 2022

Geschlecht: Stute

Art: Esel


Name: Noah

 Im Center seit: 2020

Geschlecht: Wallach

Art: Esel


Name: Calida

Im Center seit: 2023

Geschlecht: Stute

Art: Esel